Mener Madaster kan styrke Aspelin Ramms sirkulære resultater

Aspelin Ramm har ambisjon om å være ledende på bærekraftig byutvikling. Ved å inngå Pioner-samarbeid med Madaster vil eiendomsutviklere kartlegge hvor sirkulære deres bygg er, og benytte dette til rapportering og konkurransefortrinn.

– Vårt mål er å alltid bygge med lavest mulig klimafotavtrykk, i tråd med 1,5-gradersmålet. Sirkulærøkonomi er et viktig verktøy for at vi skal lykkes. Med Madaster får vi forhåpentligvis rapportert status på sirkularitet og karbonutslipp i èn løsning, sier Kenneth Dahlgren, sjef for byutvikling, bærekraft & samfunn i Aspelin Ramm Eiendom AS.

Aspelin Ramm er en solid eiendomsutvikler som bidrar til en bærekraftig byutvikling. De har vunnet Enova-pris, gikk tidlig med i Grønn Byggallianse og sertifiserer sine eiendommer i henhold til BREEM.

Dahlgren forteller at de vektlegger sirkulærøkonomi spesielt fordi det berører mange av klima- og miljøutfordringene i byggenæringen som; ressurseffektivitet, ombruk og avfall.

– Sirkulærøkonomi gir oss en bred tilnærming til bærekraft, der mange ulike hensyn skal veies opp mot hverandre. Digitalisering og innsikt gjennom Madaster-plattformen vil kunne styrke våre sirkulære resultater, sier Dahlgren.

 

Pilotprosjekt med videreutvikling av Vulkan

Aspelin Ramm har blant annet bygget ut Vulkan-området og står bak Oslos første boligblokk i massivtre. Nå vil de benytte Madaster når de skal videreutvikle Vulkan-området.

– Mye av det spennende som skjer i Vulkanområdet synes ikke i dag. Dette gjelder spesielt det som skjer av idrett og aktivitet i «Nye broverkstedet», som blant annet huser SiO, flerbrukshall for flere videregående skoler, basketarena for Centrum tigers og Kolsås klatresenter. Nå ser vi på muligheter for å tenke nytt om dette bygget og denne tomta. Lykkes vi, er målet blant annet å snu innsiden ut, og inkludere dette yrende livet i bylivet, forteller Dahlgren entusiastisk.

– Vi har flere og høye ambisjoner på bærekraft i dette prosjektet, som alltid. Vi vil blant annet samarbeide med NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning) om muligheter for å styrke det økologiske mangfoldet i og mot Akerselva, og vi har ambisjoner om ombruk. Vi ser for eksempel at det er mye stål som vi vil utrede og nyttiggjøre oss av. En annen mulighet, er hulldekkene i bygget. Det er store ombruksmål i dette første prosjektet vi skal benytte Madaster på, og vi er spente på å finne ut mer om hvilke muligheter som ligger i verktøyet, sier Dahlgren.

Hos Aspelin Ramm blir både ledelsen, ansatte og konsulenter innen flere fagfelt involvert i Madaster.

– Vi vil koordinere dette begge veier fordi vi tror Madaster forenkler samhandlingen rundt bærekraft. Alle vi samarbeider med blir derfor inkludert i dette første prosjektet; fra miljørådgivere hos WSP, til arkitekter fra Rodeo og ledelsen, sier Dahlgren.

 

Tror Aspelin Ramm inspirerer andre

– Aspelin Ramm er veldig fremoverlent. Det er viktig i dag hvor omstillingen til det grønne skiftet er i gang, sier Marie Drange, leder i Madaster. Hun mener selskapet har ambisjonene på rett sted.

– Det er spennende at Aspelin Ramm som ligger i front på sirkulære bygg og benytter Madaster. Når de får registrert sin sirkularitsindeks i Madaster, så kan det inspirere andre, sier Drange.

Dahlgren er enig.

– Byutvikling med sirkulærøkonomi er både meningsfylt, morsomt og lønnsomt.

OVERSETTELSE »