Sirkulærøkonomi er nøkkelen til å kutte CO2-utslipp

Sirkulærøkonomi er nøkkelen til å kutte CO2-utslipp

Leif Nordhus, leder Madaster Norge I begynnelsen av juni kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med klimaregnskapet for 2020 som viste at Norges klimagassutslipp i fjor var på 50,0 millioner tonn.  Det er en nedgang på 3,2 prosent fra 2019, men er en mindre nedgang enn...
OVERSETTELSE »